Autor

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

    Dawid Jakub Kulas z wykształcenia prawnik i ekonomista, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w tematyce zarządzania jakością. Temat konspektu pracy doktorskiej: Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni wirtualnej.

    Doświadczenie zawodowe zdobywa realizując się jako trener/wykładowca warszawskich firm szkoleniowych z zakresu prawa oraz biznesu.

    Zainteresowania naukowe koncentrują się na kwestiach związanych z zarządzaniem jakością, zarządzaniem strategicznym, prawem finansowym oraz prawem pracy.

Opracowania książkowe:

- Rola i znaczenie pracy menedżera w organizacji wirtualnej (przygotowywana do wydania - październik 2011)

- Instrumenty Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (przygotowywana do wydania - październik 2011)

- Organizacja czasu pracy studenta (przygotowywana do wydania - październik 2011)

- Twoje cudowne oczy - kurs szybkiego czytania cz. I (2009)

- Twoje cudowne oczy - kurs szybkiego czytania cz. II (2009)

Opracowane skrypty:

- Budowa relacji i zasad odpowiedzialności w procesie administracyjnym,

- Instrukcja kancelaryjna 2011 r.,

- Ochrona Informacji Niejawnych,

- Pracownik administracyjno biurowy - zadania i obowiązki.